PUBLIKATIONER

FÖRSTAHANDSKUNSKAP

FÖRSTA-
HANDSKUNSKAP

Skaffa dig ett kunskapsförsprång. Med våra publikationer får du bästa möjliga information om ämnet hållbar vattenåtervinning. Här kan du välja bland våra vetenskapliga publikationer och våra artiklar som har publicerats i branschpressen.

OMFATTANDE KUNSKAP PÅ ETT ÖGONKAST

Dr. Küke GmbH och Leibniz-universitetet i Hannover

Kemin bakom DK-DOX®-klordioxid

Användningsområden

Behandling av avloppsvatten:
Dryckesindustrin:
Desinfektion av kyltorn:
Livsmedelsindustrin:
Desinfektion av ytor:
Behandling av processvatten:
Dricksvatten för djur:
Tillverkning av DK-DOX-klordioxid:
Mätteknik: