FÖRETAG

DR. KUEKE GMBH

Företaget grundades 1996 vid institutionen för teknisk kemi vid universitetet i Hannover. På vårt säte i Bissendorf driver vi idag en modern produktionsanläggning för biocidprodukter, som är godkänd enligt lagen om skydd mot föroreningar och har en tillåten daglig kapacitet på 165 ton.

Här tillverkas olika system för framställning av klordioxid. Att alltid gå nya vägar och utveckla produkter som är till nytta för våra kunder är anspråk som styr våra dagliga handlingar.

Företagets hörnsten utgörs av vårt patent för framställning av klordioxid enligt peroxodisulfat-klorit-systemet, som för första gången har möjliggjort en riskfri manuell tillverkning av materialvänlig klordioxidlösningar.

På det framgångsrika införandet av det manuella framställningssystemet i standarder och regelverk, följde utvecklingen av likaledes patenterad anläggningsteknik för kontinuerlig framställning av klordioxid enligt vår beprövade metod. Bruksfärdiga lösningar med hög renhet och vårt 1-komponentssystem för framställning av klordioxid på plats gör produktportföljen fullständig.

För användning i utrustning för framställning av klordioxid från andra tillverkare, tillverkar och levererar vi natriumkloritlösningar enligt DIN EN 938 som utgångsämne. Det gör oss till helhetsleverantör på det här området: Klordioxid kommer från Dr. Küke

Att på ett kundinriktat sätt jämka ihop det teknologiska ledarskapet med rättsliga krav är vår mission.

KUNDER

KUNDER

Vi är tillverkare och specialist när det handlar om komplexa utmaningar samt ekonomisk och professionell användning i samband med klordioxid. Vi sätter våra kunders behov och deras fördelar i centrum för våra processer.

Vår kundpolicy grundar sig på långsiktigt uppbyggda kundrelationer, ömsesidig uppskattning och en transparent och marknadsanpassad prissättning. Därvid föredrar vi en personlig dialog och en rättvis och ärlig kommunikation som bygger på gemensamma uppförandekoder och värderingar.

LEVERANTÖRER

LEVERANTÖRER

Precis som med våra kunder skapar vi även med våra leverantörer helst långfristiga relationer. Målet är att göra inköpsprocesserna så effektiva som möjligt, för att varaktigt kunna garantera våra produkters tillgänglighet och kvalitet.

MEDARBETARE

MEDARBETARE

Medarbetarna utgör den egentliga grunden för vår framgång. Vi främjar utveckling, belönar prestationer och skapar svängrum.

 • Intern och extern fortbildning och utbildning
 • Hälso- och sjukvårdsförvaltning (HanseFit, skydd av säkerhet och hälsa, cykelleasing osv.)
 • Flexibla arbetstidsmodeller inom olika områden
 • Tjänstepensionssystem
 • Årlig anpassning av lönen beroende på framgång

KVAITETSPOLICY

KVALITETSPOLICY

 • DIN EN ISO 9001 kvalitetsledningssystem
 • Kvalitativt högvärdiga produkter
 • Användning av kontrollerade råvaror
 • Modern produktions- och tappningsteknik
 • Internt laboratorium med registrering av relevanta fysikaliska och kemiska data med hjälp av jonkromatografi, titrering osv.
 • Genomgående spårbarhet tack vare ett system med partinummer

Fortsätt läsa

MILIJÖRIKTLINJER

MILIJÖRIKTLINJER

Förutom den relevanta miljölaglagstiftningen följs även de egna miljöstandarderna som tillämpas vid företaget Dr. Küke.

 • Produktionsanläggningen för biocidprodukter är godkänd enligt lagen om farliga och hälsovådliga anläggningar
 • Utsläppsfri produktion
 • Undvikande av avfall i produktionen
 • Elektrifiering av vagnparken
 • Användning av förnybara energier (solcellssystem)
 • Införande av ett system för återanvändning av systemkomponenter i DK-KONT®

ARBETARSYDD

ARBETARSKYDD

Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen har alltid absolut prioritet. Förutom vid en säker hantering av farliga ämnen lägger vi största vikt vid att förebygga och undvika personskador genom att följa gällande bestämmelser om förebyggande av olyckor, arbetsinstruktioner och driftsanvisningar samt att regelbundet genomföra inspektioner på plats och utbilda våra medarbetare.

Samtidigt ser vi till att skapa en säker och ergonomisk arbetsmiljö inom hela verksamheten.

VILL DU VETA MER OM VÅRT FÖRETAG?

DR. KÜKE fortsätter ständigt att forska och utvecklas. Även i andra länder. Här får du reda på mer:

VILL DU VETA MER OM VÅRT FÖRETAG?

DR. KÜKE fortsätter ständigt att forska och utvecklas. Även i andra länder. Här får du reda på mer: