KLORDIOXIDANLÄGGINGAR

AUTOMATISK GENERERING AV KLORDIOXID

AUTOMATISK GENERERING AV KLORDIOXID

DK-KONT® säkerställer kontinuerlig produktion och tillförsel av klordioxid.

Peroxodisulfatkloritprocessen används för att automatiskt producera en stabil klordioxidlösning som är skonsam för materialet och som bland annat kan användas för desinfektion av dricksvatten.

DK-KONT® levereras helt färdig för anslutning och är lätt att använda via den integrerade pekskärmen. Den ger dig all viktig processinformation när som helst.

DK-KONT®: MÅNGSIDIG. PÅLITLIG. SÄKER.

 • Hög stabilitet hos klordioxidlösningen genom justering av pH-värdet och användning av temperaturstabila reaktantkomponenter.
 • Låg korrosionspotential eftersom det inte finns några klorider i slutprodukten.
 • Riskfri produktion:
  • 24 timmars reaktionstid i stället för spontan reaktion
  • Systemet fast/flytande förhindrar förvirring när reaktanterna kopplas samman.
 • Kostnadseffektiv produktion genom användning av reaktantkoncentrat.
 • Ett brett spektrum av tillämpningar – från dricksvatten till desinfektion av anläggningar
 • Få biprodukter som klorit och klorat tack vare den patenterade reaktionsprocessen.
gefüllte Kartusche

DK-DOX® 2-komponentsystemet Set 301 behövs för preparatet. Detta består av koncentratet för komponent 1 (kloritlösning) i IBC och komponent 2 (peroxodisulfat) i patroner. Denna samordnade uppsättning kan användas för att kontinuerligt producera 40 satser av 300 l klordioxidlösning 0,5 %.

Set 301 mit Box

Enkel användning via pekskärm

DK-KONT® drivs med SIEMENS S7-styrsystemet.
Följande visas som standard:

 • Fyllnadsnivåer i behållarna i realtid
 • driftsstatus
 • Underhållsintervall
Display 301

Tekniska data

ClO2-utgång 1500 g/24 h ≙ 62,5 g/h
Koncentration av stamlösningen 5,0 g/L
Påfyllningsmängd per behållare 300 L
Mått (B x H x D) 200 x 200 x 80 cm
Transportvikt 320 kg
Driftsvikt max. 950 kg
Material av ramen Aluminium
Arbetstryck
(vattenanslutning)
2 – 6 bar
Strömförsörjning 230 V; 32 A; 50 Hz
Skyddsklass IP 65
Energiförbrukning under 24 timmar 9 kW

Dessutom kan DK-KONT® 301 konfigureras enligt individuella behov:

 • Signalutgång till andra system
 • Fjärråtkomst via LAN eller WLAN
 • Koppling av 2 DK-KONT® för utökad kapacitet
 • Ram i rostfritt stål

Ytterligare alternativ på begäran

Det resurssparande insättningssystemet

Förutom IBC:n med koncentratet för komponent 1 och transportlådan med patronerna för komponent 2 i DK-DOX® 2-komponentsystemet Set 301 innehåller den första leveransen av kemikaliesetetet för DK-KONT® 301 även en andra transportlåda som används för att förvara de använda patronerna. När lådan är full registreras den för hämtning och hämtas tillsammans med den tomma IBC:n.

Transportlådan som sedan töms används för att förvara de patroner som levereras med nästa uppsättning. IBC, patroner och transportlådor är depåbehållare (Dr. Küke GmbH:s egendom) som används om och om igen i denna cykel.

blank

Krav på installationsplatsen

Naturligtvis finns det vissa krav som måste uppfyllas av installationsplatsen. Vi erbjuder gärna vår expertis för att säkerställa en smidig planeringsprocess.

ÄR DU INTERRESRAD AV VÅR FRAMSTÄLLININGSUTRUSTNING?

Vi svarar gärna på dina frågor om DK-KONT.