KLORDIOXIDANLÄGGNINGAR

KONTINUERLIG FRAMSTÄLLNING AV KLORDIOXID MED EN KNAPPTRYCKNING

DK-KONT®-anläggningar framställer och tillhandahåller klordioxid kontinuerligt.

I en automatiserad process tillverkas med hjälp av klorit-peroxosulfat-metoden en pH-neutral, minimalt korrosiv och stabil klordioxidlösning som kan användas direkt för desinfektion av dricksvatten. Genom en nästintill kontinuerlig tillverkningsprocess (pendeldrift) ser DK-KONT® till att den nödvändiga mängden av klordioxid alltid finns till förfogande.

DK-KONT®-anläggningar levereras i komplett anslutningsklart skick och går lätt att styra via den inbyggda pekskärmen. Där finns alltid all den viktiga information tillgänglig som behövs för en smidig drift av DK-KONT®-anläggningen: de enskilda fyllningsnivåerna, eventuella varningar och nödvändiga underhållsintervaller. Den stabila kåpan skyddar DK-KONT®-anläggningen mot yttre påverkan.

KONTINUERLIG FRAMSTÄLLNING AV KLORDIOXID MED EN KNAPPTRYCKNING

DK-KONT®-anläggningar framställer och tillhandahåller klordioxid kontinuerligt.

I en automatiserad process tillverkas med hjälp av klorit-peroxosulfat-metoden en pH-neutral, minimalt korrosiv och stabil klordioxidlösning som kan användas direkt för desinfektion av dricksvatten. Genom en nästintill kontinuerlig tillverkningsprocess (pendeldrift) ser DK-KONT® till att den nödvändiga mängden av klordioxid alltid finns till förfogande.

DK-KONT®-anläggningar levereras i komplett anslutningsklart skick och går lätt att styra via den inbyggda pekskärmen. Där finns alltid all den viktiga information tillgänglig som behövs för en smidig drift av DK-KONT®-anläggningen: de enskilda fyllningsnivåerna, eventuella varningar och nödvändiga underhållsintervaller. Den stabila kåpan skyddar DK-KONT®-anläggningen mot yttre påverkan.

KONTINUERLIG FRAMSTÄLLNING AV KLORDIOXID MED EN KNAPPTRYCKNING

DK-KONT®-anläggningar framställer och tillhandahåller klordioxid kontinuerligt.

I en automatiserad process tillverkas med hjälp av klorit-peroxosulfat-metoden en pH-neutral, minimalt korrosiv och stabil klordioxidlösning som kan användas direkt för desinfektion av dricksvatten. Genom en nästintill kontinuerlig tillverkningsprocess (pendeldrift) ser DK-KONT® till att den nödvändiga mängden av klordioxid alltid finns till förfogande.

DK-KONT®-anläggningar levereras i komplett anslutningsklart skick och går lätt att styra via den inbyggda pekskärmen. Där finns alltid all den viktiga information tillgänglig som behövs för en smidig drift av DK-KONT®-anläggningen: de enskilda fyllningsnivåerna, eventuella varningar och nödvändiga underhållsintervaller. Den stabila kåpan skyddar DK-KONT®-anläggningen mot yttre påverkan.

DK-KONT: SNABB OCH EFFEKTIV

På samma sätt som i det icke-kontinuerliga DK-DOX®-förfarandet framställs klordioxid i DK-KONT®-anläggningar genom att de två reaktanterna klorit och natriumperoxodisulfat förs samman. Persulfatet tillsätts säkert och snabbt med hjälp av de praktiska DK-KONT® CAPS. Användaren drar på så sätt nytta av de kända fördelarna med DK-DOX®-systemets tillverkningsmetod:

 • Klordioxidlösningens höga stabilitet
 • Riskfri tillverkning
 •  Kan användas universellt
 •  Låga framställningskostnader
 •  Hög materialtålighet
 •  Brett användningsspektrum

Kemikalierna som behövs för framställningen levereras som set bestående av DK-KONT®-kloritlösning i IBC-behållare och persulfat i DK-KONT® CAPS. Beroende på setets storlek går det att tillverka 20 eller 67 ansatser à 300 liter 0,5-procentig klordioxidlösning.

ÄR DU INTERRESRAD AV VÅR FRAMSTÄLLININGSUTRUSTNING?

Vi svarar gärna på dina frågor om DK-KONT.

TILL KONTAKT

DK-KONT: SNABB OCH EFFEKTIV

På samma sätt som i det icke-kontinuerliga DK-DOX®-förfarandet framställs klordioxid i DK-KONT®-anläggningar genom att de två reaktanterna klorit och natriumperoxodisulfat förs samman. Persulfatet tillsätts säkert och snabbt med hjälp av de praktiska DK-KONT® CAPS. Användaren drar på så sätt nytta av de kända fördelarna med DK-DOX®-systemets tillverkningsmetod:

 • Klordioxidlösningens höga stabilitet
 • Riskfri tillverkning
 •  Kan användas universellt
 •  Låga framställningskostnader
 •  Hög materialtålighet
 •  Brett användningsspektrum

Kemikalierna som behövs för framställningen levereras som set bestående av DK-KONT®-kloritlösning i IBC-behållare och persulfat i DK-KONT® CAPS. Beroende på setets storlek går det att tillverka 20 eller 67 ansatser à 300 liter 0,5-procentig klordioxidlösning.

ÄR DU INTERRESRAD AV VÅR FRAMSTÄLLININGSUTRUSTNING?

Vi svarar gärna på dina frågor om DK-KONT.

TILL KONTAKT

DK-KONT: SNABB OCH EFFEKTIV

På samma sätt som i det icke-kontinuerliga DK-DOX®-förfarandet framställs klordioxid i DK-KONT®-anläggningar genom att de två reaktanterna klorit och natriumperoxodisulfat förs samman. Persulfatet tillsätts säkert och snabbt med hjälp av de praktiska DK-KONT® CAPS. Användaren drar på så sätt nytta av de kända fördelarna med DK-DOX®-systemets tillverkningsmetod:

 • Klordioxidlösningens höga stabilitet
 • Riskfri tillverkning
 •  Kan användas universellt
 •  Låga framställningskostnader
 •  Hög materialtålighet
 •  Brett användningsspektrum

Kemikalierna som behövs för framställningen levereras som set bestående av DK-KONT®-kloritlösning i IBC-behållare och persulfat i DK-KONT® CAPS. Beroende på setets storlek går det att tillverka 20 eller 67 ansatser à 300 liter 0,5-procentig klordioxidlösning.

ÄR DU INTERRESRAD AV VÅR FRAMSTÄLLININGSUTRUSTNING?

Vi svarar gärna på dina frågor om DK-KONT.

TILL KONTAKT