KLORDIOXID

MED SYSTEM FÖR FRAMGÅNGSRIK DESINFEKTION

För olika desinfektionsuppgifter erbjuder vi olika framställningssystem som är anpassade till dina särskilda användningsområden och krav. Du kan få dem som din egen märkesvara eller med våra DK-DOX® sistem.

1-KOMPONENTSSYSTEM

System för framställning på plats av klordioxid av natriumklorit genom oxidation

På grund av den höga koncentrationen ger 1-komponentssystemet möjligheten att tillverka klordioxid med mindre doseringsmängder på plats, dvs. direkt i det vatten som ska behandlas.
Desinfektion, CSB/TOC/BSB-minskning, sänkning av förbrukningen av kaliumpermanganat, avlägsnande av avföringsämnen, fettspaltning, avgiftning genom oxidation och hydrolys, avsvavling, ökning av redoxpotentialen.

Effekt:

baktericid, fungicid, algicid

Förpackning:

UN PE-HD

Stabilitet:

3-6 månader

Förpacknings-storlek:

1L, 5L, 10L, 25L, 60L, 200L, 300L, 1000L

2-KOMPONENTSSYSTEM

Framställning av klordioxid enligt peroxodisulfat-klorit-systemet genom att föra samman de enskilda komponenterna på användningsplatsen

Riskfri tillverkning, hög stabilitet, materialvänlig, klorfritt
De enskilda komponenterna kan lagras i 5 år. Motsvarar DIN EN 12671, den tyska förordningen om dricksvatten, DVGW W224, W557, W291, ÖNORM 5879-3

Effekt:

baktericid, fungicid, algicid, virucid

Koncentration:

0,3% eller 0,5%

Förpackning:

UN PE-HD

    

Stabilitet:

Enskilda komponenter

5 år

    

Aktiverad lösning

6 veckor

Förpacknings-storlek:

1L, 5L, 10L, 25L, 60L, 300L, 1000L

BRUKSFÄRDIG LÖSNING

klar att användas, materialvänlig, klorfri, stabil

Effekt:

baktericid, fungicid, algicid, virucid

Koncentration:

1500 ppm eller 2900 ppm

Förpackning:

Glas

UN PE-HD

Stabilitet:

12 månader

6 veckor

Förpack-ningsstorlek:

5mL, 100mL, 250mL, 500mL, 1000mL, 2500mL

5L, 10L, 25L, 60L, 200L, 300L, 1000L