KURSER

KURSER I PRODUKTKÄNNEDOM

På vårt huvudkontor i Wedemark står en utbildningslokal med en yta på 130 m² till förfogande. En behaglig miljö och modern teknik ger en passande ram för kurser av hög kvalitet.

Inom ramen för våra individuella kurser i användning och produktkännedom, som vi även kan genomföra hos dig på plats, förklarar vi gärna verkningsmekanismen hos våra produkter för dig och dina medarbetare och utbildar dina medarbetare i en korrekt användning av DK-DOX®-klordioxid.

KURS VDI 2047-2

Dr. Küke GmbH är officiell utbildningspartner till VDI-GBG (sammanslutning för byggnad och tekniska installationer inom föreningen för tyska ingenjörer).

Inom ramen för endagskursen enligt riktlinje VDI 2047 blad 2 förmedlas följande ämnesområden:

  • Introduktion i riktlinje VDI 2047 blad 2
  • Uppbyggnad av och funktionsprinciper hos avdunstningskylare
  • Relevanta grunder i mikrobiologi, i synnerhet förekomst av och risker i samband med legionella
  • Relevanta grunder i vattenkemi och korrosionsprocesser
  • Övervakning av anläggningar
  • Underhåll inklusive desinfektion av anläggningar
  • Relevanta lagar, föreskrifter och andra tekniska regler

I anslutning till kursen görs en tentamen för att få VDI-GBG-intyget, som delas ut till framgångsrika deltagare som bevis på genomgången utbildning i riktlinje VDI 2047 blad 2. En PDF-fil med information hittar du här.

blank

ÄR DU INTRESSERAD AV ATT DELTA I EN KURS?

Som utbildningspartner till VDI (föreningen för tyska ingenjörer) erbjuder vi en omfattande kurs i riktlinje VDI 2047 blad 2 för grupper med 10 personer eller mer. På plats hos dig på företaget eller också i våra lokaler. Du är välkommen att vända dig till oss. Vi tar gärna fram en individuell offert åt dig.