Kvalitetspolicy

Effektiva processer

Planeringen och organiseringen av enhetliga standarder och processer sker på grundval av tydliga processbeskrivningar.

För att uppfylla de krav som våra kunder ställer, satsar vi på strömlinjeformade och effektiva processer samt en konsekvent modernisering av vår produktions- och tappningsteknik.

Vårt kvalitetskrav omfattar säkerställandet av kvaliteten på råvarorna, harmoniseringen av produktions- och tappningsprocesserna, en intensiv kontroll av produkterna samt regelbundna kurser och utbildningar för våra medarbetare, och grundar sig på förståelsen av den kontinuerliga förbättringsprocessen.

Vårt ledningssystem reglerar och planerar samtliga processer på alla nivåer och inom alla områden från första början. Vi anpassar vår kvalitetsledning konsekvent efter våra kunders branschspecifika krav.

Våra krav:

  • DIN EN ISO 9001 kvalitetsledningssystem
  • Kvalitativt högvärdiga produkter
  • Användning av kontrollerade råvaror
  • Modern produktions- och tappningsteknik
  • Internt laboratorium med registrering av relevanta fysikaliska och kemiska data med hjälp av jonkromatografi, titrering osv.
  • Genomgående spårbarhet tack vare ett system med partinummer
blank

VILL DU VETA MER OM VÅRT FÖRETAG?

DR. KÜKE fortsätter ständigt att forska och utvecklas. Även i andra länder. Här får du reda på mer:

VILL DU VETA MER OM VÅRT FÖRETAG?

DR. KÜKE fortsätter ständigt att forska och utvecklas. Även i andra länder. Här får du reda på mer: