blank

FÖRETAGET FÖR KLORDIOXID

Som ledande tillverkare av biocidprodukter inom området klordioxid erbjuder vi professionella användare omfattande lösningar för tillverkning och användning av det här högeffektiva ämnet.

Vi täcker hela spektrumet från natriumkloritlösningar som utgångsämne och olika system för framställning av klordioxid till patenterad anläggningsteknik.

Intensiv forskning, kontinuerlig utveckling och efterlevnaden av lagstadgade krav säkerställer en säker och effektiv användning av våra produkter.

Våra framställningssystem griper in i varandra och fungerar ett kompletterande sätt. Du kan låta ta fram en egen märkesvara för ditt användningsområde ur våra system, eller så kan du ta för dig direkt ur våra DK-DOX® system.

blank
blank
blank
blank
blank

FORSKNING
OCH UTVECKLING

Vår forskningsavdelnings närhet till vetenskap gör det möjlingt för oss att omvandla de senaste rönen till produkter som ar redo att lanser as på marknaden.

LAGAR OCH
FÖRESKRIFTER

Som tillverkare av biocidprodukter år vi medvetna om vårt ansvar. Lagar, standarder och regelverk utgör grunden för våra dagliga handlande.

blank
blank