Slide VÅR STYRKA:
KLORDIOXID
Det finns fler än en väg till målet TA REDA PÅ MER
Slide FÖR ALLA SOM
VILL MER
På rätt väg med våra
kraftfulla klordioxidanläggningar
TA REDA PÅ MER
Slide BÖRJAN
TILL ALLT
Vi importerar, handlar
med och tillverkar
natriumkloritlösning
enligt DIN EN 938
TA REDA PÅ MER
Slide VI BLICKAR MOT
FRAMTIDEN
Med forskning och utveckling
till nya lösningar för industrin
TA REDA PÅ MER
Slide MED RENT
SAMVETE
Biocidprodukter är lika med ansvar –
standard för oss
TA REDA PÅ MER

FÖRETAGET FÖR KLORDIOXID

Som ledande tillverkare av biocidprodukter inom området klordioxid erbjuder vi professionella användare omfattande lösningar för tillverkning och användning av det här högeffektiva ämnet.

Vi täcker hela spektrumet från natriumkloritlösningar som utgångsämne och olika system för framställning av klordioxid till patenterad anläggningsteknik.

Intensiv forskning, kontinuerlig utveckling och efterlevnaden av lagstadgade krav säkerställer en säker och effektiv användning av våra produkter.

FÖRETAGET FÖR KLORDIOXID

Som ledande tillverkare av biocidprodukter inom området klordioxid erbjuder vi professionella användare omfattande lösningar för tillverkning och användning av det här högeffektiva ämnet.

Vi täcker hela spektrumet från natriumkloritlösningar som utgångsämne och olika system för framställning av klordioxid till patenterad anläggningsteknik.

Intensiv forskning, kontinuerlig utveckling och efterlevnaden av lagstadgade krav säkerställer en säker och effektiv användning av våra produkter.

FÖRETAGET FÖR KLORDIOXID

Som ledande tillverkare av biocidprodukter inom området klordioxid erbjuder vi professionella användare omfattande lösningar för tillverkning och användning av det här högeffektiva ämnet.

Vi täcker hela spektrumet från natriumkloritlösningar som utgångsämne och olika system för framställning av klordioxid till patenterad anläggningsteknik.

Intensiv forskning, kontinuerlig utveckling och efterlevnaden av lagstadgade krav säkerställer en säker och effektiv användning av våra produkter.

Systemen och produkterna i vårt sortiment för klordioxid griper in i varandra och fungerar på ett kompletterande sätt. Du kan låta ta fram en egen märkesvara för ditt användningsområde ur våra system, eller så kan du ta för dig direkt ur vårt sortiment med DK-DOX®-märkesprodukter.

KLORDIOXID

ANVÄNDING

DK-DOX

®

MER INFORMATIONGÅ TIL ANVÄNDINGENGÅ TIL PRODUKTERNA

framställningssystem

Översikt över våra

förordningen om biocidprodukter

Användningsområden enligt

Upptäck mångfalden i

våra märkesprodukter

Systemen och produkterna i vårt sortiment för klordioxid griper in i varandra och fungerar på ett kompletterande sätt. Du kan låta ta fram en egen märkesvara för ditt användningsområde ur våra system, eller så kan du ta för dig direkt ur vårt sortiment med DK-DOX®-märkesprodukter.

Systemen och produkterna i vårt sortiment för klordioxid griper in i varandra och fungerar på ett kompletterande sätt. Du kan låta ta fram en egen märkesvara för ditt användningsområde ur våra system, eller så kan du ta för dig direkt ur vårt sortiment med DK-DOX®-märkesprodukter.

TILL PRODUKTENTILL PRODUKTEN

NATRIUMKLORIT

Beredning av natriumklorit-

lösning enligt DIN EN 938

KLORDIOXIDAN-

LÄGGNINGAR

Patenterat utrustning för

automatiserat framställning

av klordioxid enligt

persulfat-klorit-systemet

OCH UTVECKLING
FORSKNING
Vår forskningsavdelnings närhet
till vetenskap gör det möjlingt för
oss att omvandla de senaste
rönen till produkter som ar redo
att lanser as på marknaden.
MER INFORMATIONMER INFORMATION
LAGAR OCH
FÖRESKRIFTER
Som tillverkare av biocidprodukter
år vi medvetna om vårt ansvar.
Lagar, standarder och regelverk
utgör grunden för våra dagliga
handlande.