NATRIUMKLORIT

BÖRJAN TILL ALLT

Natriumklorit är det huvudsakliga utgångsämnet för framställning av klordioxid.
Vi importerar, handlar med och tillverkar natriumkloritlösning enligt DIN EN 938 för framställning av klordioxid med samtliga metoder:

Klordioxid som framställts av natriumklorit genom försurning
Klordioxid som framställts av natriumklorit genom oxidation
Klordioxid som framställts av natriumklorit genom oxidation

LEVERANSPROGRAM

Koncentration:

25%

7,5%

Förpackningsstorlek:

25L, 60L, 200L, 300L, 1000L, TANKTAG

25L, 60L, 200L, 300L, 1000L

HAR DU FRÅGOR TILL OSS?

Vi hjälper dig gärna med vår sakkunskap.