ANVÄNDNING

RÄTT DESINFEKTION FÖR VARJE OMRÅDE

I bilaga V i förordningen om biocidprodukter klassas biocidprodukter i 22 olika produkttyper. Dessa delas i sin tur in i fyra huvudområden. Våra produkter är anmälda i huvudgrupperna ”Desinfektionsmedel” och ”Konserveringsmedel” och kan användas inom följande områden:

Produkttyper enligt BPR:

  • DESINFEKTIONSMEDEL OCH ALGICIDER PT 2

  • VETERINÄRHYGIEN PT 3

  • YTOR SOM KOMMER I KONTAKT MED LIVSMEDEL OCH DJURFODER PT 4

  • DRICKSVATTEN PT 5

  • SKYDDSMEDEL FÖR KYLVATTEN- OCH PROCESSYSTEM PT 11

  • SLEMBEKÄMPNINGSMEDEL PT 12

DESINFEKTION INOM INDUSTRI-, LIVSMEDELS- OCH DRICKSVATTENSEKTORN

System för avdunstnings-kylning

Desinfektion av vatten i kyltorn och vatten i processystem som inte transporterar dricksvatten

Mat & dryck

Desinfektion i livsmedels- och fodersektorn

Dricksvatten

Desinfektion av dricksvatten för människor och djur

PROCESSVATTEN

Desinfektion av vattendistributionsinstallationer, rör och behållare

Spillwatten

Oxiderande desinfektionsmedel för spillvatten

Jordbrukssektorn

Desinfektion av dricksvatten för djur och foderhäckar för flytande foder

Desinfektion av ytor

Säker desinfektion av ytor

Desinfektion av rum

Lukteliminering och ytdesinfektion i rum och ventilationssystem

Har du frågor?

Har du frågor om våra produkter? Vi ger dig gärna mer information om våra märkesprodukter.

DESINFEKTION FÖR FRITIDSANLÄGGNINGAR, POOLER OCH DAMMAR

Camping och friluftsliv

Desinfektion av dricksvatten och grunddesinfektion i husbilar, husvagnar och båtar.

Pool och spa

Desinfektion av bubbelpooler, vatten i simbassänger, filter, svallbehållare och överloppsrännor

Koi-damm och fontän

Desinfektion för dammanläggningar och offentliga fontäner