ANVÄNDNING

RÄTT DESINFEKTION FÖR VARJE OMRÅDE

I bilaga V i förordningen om biocidprodukter klassas biocidprodukter i 22 olika produkttyper. Dessa delas i sin tur in i fyra huvudområden.
Våra produkter är anmälda i huvudgrupperna ”Desinfektionsmedel” och ”Konserveringsmedel” och kan användas inom följande områden:

RÄTT DESINFEKTION FÖR VARJE OMRÅDE

I bilaga V i förordningen om biocidprodukter klassas biocidprodukter i 22 olika produkttyper. Dessa delas i sin tur in i fyra huvudområden.
Våra produkter är anmälda i huvudgrupperna ”Desinfektionsmedel” och ”Konserveringsmedel” och kan användas inom följande områden:

RÄTT DESINFEKTION FÖR VARJE OMRÅDE

I bilaga V i förordningen om biocidprodukter klassas biocidprodukter i 22 olika produkttyper. Dessa delas i sin tur in i fyra huvudområden.
Våra produkter är anmälda i huvudgrupperna ”Desinfektionsmedel” och ”Konserveringsmedel” och kan användas inom följande områden:

DESINFEKTIONSMEDEL OCH ALGICIDER

Inte avsedda att användas direkt på människor eller djur.

Produkter som används för desinfektion av ytor, material, utrustning och möbler som inte används i direktkontakt med livsmedel eller djurfoder. Användningsområdena omfattar bland annat simbassänger, akvarier, badvatten och annat vatten, luftkonditioneringsanläggningar samt golv och väggar i privata, offentliga, industriella och andra utrymmen för yrkesmässig verksamhet.

Produkter som används för desinfektion av luft, annat vatten än dricksvatten för både människor och djur, kemiska toaletter, avloppsvatten, sjukhusavfall och jord.

Produkter som används som algicider för behandling av simbassänger, akvarier och annat vatten samt för avhjälpande behandling av byggnadsmaterial.
Produkter som används som beståndsdel i textilier, vävnader, masker, färg och andra varor eller material med syftet att framställa behandlade varor med desinfekterande verkan.

DESINFEKTIONSMEDEL OCH ALGICIDER

Inte avsedda att användas direkt på människor eller djur.

Produkter som används för desinfektion av ytor, material, utrustning och möbler som inte används i direktkontakt med livsmedel eller djurfoder. Användningsområdena omfattar bland annat simbassänger, akvarier, badvatten och annat vatten, luftkonditioneringsanläggningar samt golv och väggar i privata, offentliga, industriella och andra utrymmen för yrkesmässig verksamhet.

Produkter som används för desinfektion av luft, annat vatten än dricksvatten för både människor och djur, kemiska toaletter, avloppsvatten, sjukhusavfall och jord.

Produkter som används som algicider för behandling av simbassänger, akvarier och annat vatten samt för avhjälpande behandling av byggnadsmaterial.
Produkter som används som beståndsdel i textilier, vävnader, masker, färg och andra varor eller material med syftet att framställa behandlade varor med desinfekterande verkan.

FINNS I DESSA SYSTEM:

PASSANDE PRODUKTER:

DESINFEKTIONSMEDEL OCH ALGICIDER

Inte avsedda att användas direkt på människor eller djur.

Produkter som används för desinfektion av ytor, material, utrustning och möbler som inte används i direktkontakt med livsmedel eller djurfoder. Användningsområdena omfattar bland annat simbassänger, akvarier, badvatten och annat vatten, luftkonditioneringsanläggningar samt golv och väggar i privata, offentliga, industriella och andra utrymmen för yrkesmässig verksamhet.

Produkter som används för desinfektion av luft, annat vatten än dricksvatten för både människor och djur, kemiska toaletter, avloppsvatten, sjukhusavfall och jord.

Produkter som används som algicider för behandling av simbassänger, akvarier och annat vatten samt för avhjälpande behandling av byggnadsmaterial.
Produkter som används som beståndsdel i textilier, vävnader, masker, färg och andra varor eller material med syftet att framställa behandlade varor med desinfekterande verkan.

FINNS I DESSA SYSTEM:

PASSANDE PRODUKTER:

VETERINÄRHYGIEN

Produkter som används för hygienändamål inom veterinärverksamhet, till exempel desinfektionsmedel, desinfekterande tvålar, produkter för munhygien eller kroppshygien eller med antimikrobiell funktion.

Produkter som används för desinfektion av material och ytor som förknippas med djurhållning eller djurtransport.

VETERINÄRHYGIEN

Produkter som används för hygienändamål inom veterinärverksamhet, till exempel desinfektionsmedel, desinfekterande tvålar, produkter för munhygien eller kroppshygien eller med antimikrobiell funktion.

Produkter som används för desinfektion av material och ytor som förknippas med djurhållning eller djurtransport.

FINNS I DESSA SYSTEM:

PASSANDE PRODUKTER:

VETERINÄRHYGIEN

Produkter som används för hygienändamål inom veterinärverksamhet, till exempel desinfektionsmedel, desinfekterande tvålar, produkter för munhygien eller kroppshygien eller med antimikrobiell funktion.

Produkter som används för desinfektion av material och ytor som förknippas med djurhållning eller djurtransport.

FINNS I DESSA SYSTEM:

PASSANDE PRODUKTER:

YTOR SOM KOMMER I KONTAKT MED LIVSMEDEL OCH DJURFODER

Produkter som används för desinfektion av utrustning, behållare, mat- och foderredskap, ytor eller rör för framställning, transport, lagring eller konsumtion av livsmedel eller djurfoder (inklusive dricksvatten) avsedda för människor och djur.
Produkter som används för att impregnera material som kan komma i kontakt med livsmedel.

Produkter som används för att impregnera material som kan komma i kontakt med livsmedel.

YTOR SOM KOMMER I KONTAKT MED LIVSMEDEL OCH DJURFODER

Produkter som används för desinfektion av utrustning, behållare, mat- och foderredskap, ytor eller rör för framställning, transport, lagring eller konsumtion av livsmedel eller djurfoder (inklusive dricksvatten) avsedda för människor och djur.
Produkter som används för att impregnera material som kan komma i kontakt med livsmedel.

Produkter som används för att impregnera material som kan komma i kontakt med livsmedel.

FINNS I DESSA SYSTEM:

PASSANDE PRODUKTER:

YTOR SOM KOMMER I KONTAKT MED LIVSMEDEL OCH DJURFODER

Produkter som används för desinfektion av utrustning, behållare, mat- och foderredskap, ytor eller rör för framställning, transport, lagring eller konsumtion av livsmedel eller djurfoder (inklusive dricksvatten) avsedda för människor och djur.
Produkter som används för att impregnera material som kan komma i kontakt med livsmedel.

Produkter som används för att impregnera material som kan komma i kontakt med livsmedel.

FINNS I DESSA SYSTEM:

PASSANDE PRODUKTER:

DRICKSVATTEN

Produkter som används för desinfektion av dricksvatten för både människor och djur.

DRICKSVATTEN

Produkter som används för desinfektion av dricksvatten för både människor och djur.

FINNS I DESSA SYSTEM:

PASSANDE PRODUKTER:

DRICKSVATTEN

Produkter som används för desinfektion av dricksvatten för både människor och djur.

FINNS I DESSA SYSTEM:

PASSANDE PRODUKTER:

SKYDDSMEDEL FÖR KYLVATTEN- OCH PROCESSYSTEM

Produkter som används för skydd av vatten eller andra vätskor som används i kylnings- och bearbetningssystem genom bekämpning av skadliga organismer som mikrober, alger och musslor.
Produkter som används för desinfektion av dricksvatten eller vatten i simbassänger ingår inte i denna produkttyp.

SKYDDSMEDEL FÖR KYLVATTEN- OCH PROCESSYSTEM

Produkter som används för skydd av vatten eller andra vätskor som används i kylnings- och bearbetningssystem genom bekämpning av skadliga organismer som mikrober, alger och musslor.
Produkter som används för desinfektion av dricksvatten eller vatten i simbassänger ingår inte i denna produkttyp.

FINNS I DESSA SYSTEM:

PASSANDE PRODUKTER:

SKYDDSMEDEL FÖR KYLVATTEN- OCH PROCESSYSTEM

Produkter som används för skydd av vatten eller andra vätskor som används i kylnings- och bearbetningssystem genom bekämpning av skadliga organismer som mikrober, alger och musslor.
Produkter som används för desinfektion av dricksvatten eller vatten i simbassänger ingår inte i denna produkttyp.

FINNS I DESSA SYSTEM:

PASSANDE PRODUKTER:

SLEMBEKÄMPNINGSMEDEL

Produkter som används för förebyggande eller bekämpning av slembildning på material, utrustning och konstruktioner som används i industriprocesser t.ex. på trä- och pappersmassa samt i porösa sandskikt vid oljeutvinning.

FINNS I DESSA SYSTEM:

PASSANDE PRODUKTER:

SLEMBEKÄMPNINGSMEDEL

Produkter som används för förebyggande eller bekämpning av slembildning på material, utrustning och konstruktioner som används i industriprocesser t.ex. på trä- och pappersmassa samt i porösa sandskikt vid oljeutvinning.

FINNS I DESSA SYSTEM:

PASSANDE PRODUKTER:

SLEMBEKÄMPNINGSMEDEL

Produkter som används för förebyggande eller bekämpning av slembildning på material, utrustning och konstruktioner som används i industriprocesser t.ex. på trä- och pappersmassa samt i porösa sandskikt vid oljeutvinning.

FINNS I DESSA SYSTEM:

PASSANDE PRODUKTER: