DK-DOX® POND

DESINFEKTION FÖR DAMMANLÄGGNINGAR OCH OFFENTLIGA FONTÄNER

Såväl bakterie- och viruskontaminering som problem med alger och jästsvampar i dammar och fontäner åtgärdas på ett säkert och hållbart sätt med DK-DOX® POND.

Sediment och biofilm, temperatur, vattenålder och rester av desinfektionsmedel är de viktigaste faktorerna som påverkar tillväxten av legionella i dekorativa fontäner. Alla dekorativa fontäner producerar aerosoler.

  • Effektiv mot legionella
  • Dödar alger och jästsvampar
  • Bekämpar viruskontaminering
  • Bekämpar bakteriekontaminering