DK-DOX® POOL

DESINFEKTION I POOLER OCH SIMHALLAR

För säker desinfektion av vatten i simbassänger, desinfektion av filter och avlägsnande av biofilm i simbassänger rekommenderas att använda 1-komponentsystemet DK-DOX® POOL.

Biofilm kan bildas på ett stort antal ytor och hysa farliga mikroorganismer: på bassängens väggar och botten, i rör och ledningar, i svallbehållare och i filter.

  • Bubbelpooler
  • Vatten i simbassänger
  • Filter
  • Svallbehållare
  • Överloppsrännor