RISKBEDÖMNING

RISKBEDÖMNING

RISKBEDÖMNING

RISKBEDÖMNING ENLIGT 42. BImSchV

Enligt den 42:a förordningen om genomförande av den tyska federala lagen om skydd mot föroreningar (42. BImSchV) som trädde i kraft den 19 augusti 2017, måste en sakkunnig person inom hygien göra en riskbedömning innan en anläggning tas i drift eller startas om.

Därvid bedöms avdunstningskylaren med avseende på överträdelse eller bristfällig efterlevnad av teknikens allmänt gällande regler. Särskilt granskas den hygieniska och kemiska påverkan på processvattnet.

Riskbedömningen genomförs enligt den tyska ingenjörsföreningens riktlinje VDI 2047-2, och hela anläggningen bedöms med avseende på befintliga brister i efterlevnaden av teknikens allmänt gällande regler. I riskbedömningen tas också hänsyn till den 42:a förordningen om genomförande av den tyska federala lagen om skydd mot föroreningar, som ingår i bedömningen av brister i avdunstningskylaren.

RISKBEDÖMNING ENLIGT 42. BImSchV

Enligt den 42:a förordningen om genomförande av den tyska federala lagen om skydd mot föroreningar (42. BImSchV) som trädde i kraft den 19 augusti 2017, måste en sakkunnig person inom hygien göra en riskbedömning innan en anläggning tas i drift eller startas om.

Därvid bedöms avdunstningskylaren med avseende på överträdelse eller bristfällig efterlevnad av teknikens allmänt gällande regler. Särskilt granskas den hygieniska och kemiska påverkan på processvattnet.

Riskbedömningen genomförs enligt den tyska ingenjörsföreningens riktlinje VDI 2047-2, och hela anläggningen bedöms med avseende på befintliga brister i efterlevnaden av teknikens allmänt gällande regler. I riskbedömningen tas också hänsyn till den 42:a förordningen om genomförande av den tyska federala lagen om skydd mot föroreningar, som ingår i bedömningen av brister i avdunstningskylaren.

RISKBEDÖMNING ENLIGT 42. BImSchV

Enligt den 42:a förordningen om genomförande av den tyska federala lagen om skydd mot föroreningar (42. BImSchV) som trädde i kraft den 19 augusti 2017, måste en sakkunnig person inom hygien göra en riskbedömning innan en anläggning tas i drift eller startas om.

Därvid bedöms avdunstningskylaren med avseende på överträdelse eller bristfällig efterlevnad av teknikens allmänt gällande regler. Särskilt granskas den hygieniska och kemiska påverkan på processvattnet.

Riskbedömningen genomförs enligt den tyska ingenjörsföreningens riktlinje VDI 2047-2, och hela anläggningen bedöms med avseende på befintliga brister i efterlevnaden av teknikens allmänt gällande regler. I riskbedömningen tas också hänsyn till den 42:a förordningen om genomförande av den tyska federala lagen om skydd mot föroreningar, som ingår i bedömningen av brister i avdunstningskylaren.

HAR DU FRÅGOR OM RISKBEDÖMNINGEN?

Som auktoriserat företag genomför vi en omfattande riskbedömning av din anläggning.
Du är välkommen att kontakta oss. Vi tar gärna fram en individuell offert åt dig.

HAR DU FRÅGOR OM RISKBEDÖMNINGEN?

Som auktoriserat företag genomför vi en omfattande riskbedömning av din anläggning.
Du är välkommen att kontakta oss. Vi tar gärna fram en individuell offert åt dig.