VATTENDISTRIBUTIONS-
INSTALLATIONER

VATTENDISTRIBUTIONS-
INSTALLATIONER

VATTENDISTRIBUTIONS-
INSTALLATIONER

DESINFEKTION AV VATTENDISTRIBUTIONSINSTALLATIONER, RÖR OCH BEHÅLLARE

I vattendistributionsinstallationer för alla typer av processvatten är det vanligt att det bildas mikroorganismer som bygger upp en biofilm.

Med DK-DOX® 2-Komponenten-System (2-Komponentsystem) ger inte bara en hållbar desinfektion av processvatten och alla rörledningar som transporterar vatten, utan det eliminerar också biofilmer i vattendistributionsinstallationer på ett slagkraftigt sätt och tar bort biofilmer ur rörledningssystem.

 • Desinfektion av vattendistributionsinstallationer, rör och behållare enligt DVGW blad W291, W557 och Ö-NORM M 5879-3

 • Desinfektion av jonbytare och membran för omvänd osmos

 • Desinfektion av filter enligt DIN 19643-2

 • Borttagning av biofilm och eliminering av alger i industri- och processvatten

 • Desinfektion av kyltorn enligt VDI 2047-2

DESINFEKTION AV VATTENDISTRIBUTIONSINSTALLATIONER, RÖR OCH BEHÅLLARE

I vattendistributionsinstallationer för alla typer av processvatten är det vanligt att det bildas mikroorganismer som bygger upp en biofilm.

Med DK-DOX® 2-Komponenten-System (2-Komponentsystem) ger inte bara en hållbar desinfektion av processvatten och alla rörledningar som transporterar vatten, utan det eliminerar också biofilmer i vattendistributionsinstallationer på ett slagkraftigt sätt och tar bort biofilmer ur rörledningssystem.

 • Desinfektion av vattendistributionsinstallationer, rör och behållare enligt DVGW blad W291, W557 och Ö-NORM M 5879-3

 • Desinfektion av jonbytare och membran för omvänd osmos

 • Desinfektion av filter enligt DIN 19643-2

 • Borttagning av biofilm och eliminering av alger i industri- och processvatten

 • Desinfektion av kyltorn enligt VDI 2047-2

DESINFEKTION AV VATTENDISTRIBUTIONSINSTALLATIONER, RÖR OCH BEHÅLLARE

I vattendistributionsinstallationer för alla typer av processvatten är det vanligt att det bildas mikroorganismer som bygger upp en biofilm.

Med DK-DOX® 2-Komponenten-System (2-Komponentsystem) ger inte bara en hållbar desinfektion av processvatten och alla rörledningar som transporterar vatten, utan det eliminerar också biofilmer i vattendistributionsinstallationer på ett slagkraftigt sätt och tar bort biofilmer ur rörledningssystem.

 • Desinfektion av vattendistributionsinstallationer, rör och behållare enligt DVGW blad W291, W557 och Ö-NORM M 5879-3

 • Desinfektion av jonbytare och membran för omvänd osmos

 • Desinfektion av filter enligt DIN 19643-2

 • Borttagning av biofilm och eliminering av alger i industri- och processvatten

 • Desinfektion av kyltorn enligt VDI 2047-2