SYSTEM FÖR
AVDUNSTNINGSKYLNING

SYSTEM FÖR
AVDUNSTNINGSKYLNING

SYSTEM FÖR
AVDUNSTNINGSKYLNING

DESINFEKTION AV KYLTORN ENLIGT VDI 2047-2 OCH RÖRLEDNINGSSYSTEM SOM INTE TRANSPORTERAR DRICKSVATTEN

På grund av den höga koncentrationen ger DK-DOX® 1-Komponenten-System (1-komponentsystemet) möjligheten att tillverka klordioxid med mindre doseringsmängder på plats, dvs. direkt i det vatten som ska behandlas. DK-DOX® 1-Komponenten-System (1-komponentsystemet) levereras som oorganisk, flytande blandning av kloroxidiska anjoner, som går lätt att blanda med alla typer av vatten utan att det bildas restprodukter.

 • Effektiv mot legionella enligt DIN EN 13623

 • Dödar pseudomonader

 • Bekämpar effektivt biofilmer och mikroorganismer i alla typer av processvatten

 • Dödar alger

 • Tar bort lukter

 • CSB/TOC/BSB-minskning

 • Sänkning av förbrukningen av kaliumpermanganat

 • Avlägsnande av avföringsämnen

 • Fettspaltning

 • Avgiftning genom oxidation och hydrolys

 • Avsvavling

 • Ökning av redoxpotentialen

DESINFEKTION AV KYLTORN ENLIGT VDI 2047-2 OCH RÖRLEDNINGSSYSTEM SOM INTE TRANSPORTERAR DRICKSVATTEN

På grund av den höga koncentrationen ger DK-DOX® 1-Komponenten-System (1-komponentsystemet) möjligheten att tillverka klordioxid med mindre doseringsmängder på plats, dvs. direkt i det vatten som ska behandlas. DK-DOX® 1-Komponenten-System (1-komponentsystemet) levereras som oorganisk, flytande blandning av kloroxidiska anjoner, som går lätt att blanda med alla typer av vatten utan att det bildas restprodukter.

 • Effektiv mot legionella enligt DIN EN 13623

 • Dödar pseudomonader

 • Bekämpar effektivt biofilmer och mikroorganismer i alla typer av processvatten

 • Dödar alger

 • Tar bort lukter

 • CSB/TOC/BSB-minskning

 • Sänkning av förbrukningen av kaliumpermanganat

 • Avlägsnande av avföringsämnen

 • Fettspaltning

 • Avgiftning genom oxidation och hydrolys

 • Avsvavling

 • Ökning av redoxpotentialen

DESINFEKTION AV KYLTORN ENLIGT VDI 2047-2 OCH RÖRLEDNINGSSYSTEM SOM INTE TRANSPORTERAR DRICKSVATTEN

På grund av den höga koncentrationen ger DK-DOX® 1-Komponenten-System (1-komponentsystemet) möjligheten att tillverka klordioxid med mindre doseringsmängder på plats, dvs. direkt i det vatten som ska behandlas. DK-DOX® 1-Komponenten-System (1-komponentsystemet) levereras som oorganisk, flytande blandning av kloroxidiska anjoner, som går lätt att blanda med alla typer av vatten utan att det bildas restprodukter.

 • Effektiv mot legionella enligt DIN EN 13623

 • Dödar pseudomonader

 • Bekämpar effektivt biofilmer och mikroorganismer i alla typer av processvatten

 • Dödar alger

 • Tar bort lukter

 • CSB/TOC/BSB-minskning

 • Sänkning av förbrukningen av kaliumpermanganat

 • Avlägsnande av avföringsämnen

 • Fettspaltning

 • Avgiftning genom oxidation och hydrolys

 • Avsvavling

 • Ökning av redoxpotentialen