DESINFEKTION AV RUM

DESINFEKTION AV RUM

DESINFEKTION AV RUM

BORTTAGNING AV LUKT OCH DESINFEKTION AV YTOR
I RUM GENOM DIMNING

Med hjälp av dimningsutrustning bekämpar DK-DOX® Fertiglösung < 0,3% (färdig lösning) mikroorganismer, virus, bakterier, alger och svamp även på svårtillgängliga ställen i slutna utrymmen. Så går det att avlägsna mögelsporer på ett hållbart sätt. DK-DOX® Fertiglösung < 0,3% (färdig lösning) används också för att effektivt bekämpa obehagliga lukter.

 • Med en koncentration på 1500 ppm av det verksamma ämnet

 • Spridning med hjälp av dimningsutrustning

 • För desinfektion av t.ex.
  – rum
  – stall
  – fordon
  – containrar
  – järnvägsvagnar
  – flygplanskabiner

BORTTAGNING AV LUKT OCH DESINFEKTION AV YTOR
I RUM GENOM DIMNING

Med hjälp av dimningsutrustning bekämpar DK-DOX® Fertiglösung < 0,3% (färdig lösning) mikroorganismer, virus, bakterier, alger och svamp även på svårtillgängliga ställen i slutna utrymmen. Så går det att avlägsna mögelsporer på ett hållbart sätt. DK-DOX® Fertiglösung < 0,3% (färdig lösning) används också för att effektivt bekämpa obehagliga lukter.

 • Med en koncentration på 1500 ppm av det verksamma ämnet

 • Spridning med hjälp av dimningsutrustning

 • För desinfektion av t.ex.
  – rum
  – stall
  – fordon
  – containrar
  – järnvägsvagnar
  – flygplanskabiner

BORTTAGNING AV LUKT OCH DESINFEKTION AV YTOR
I RUM GENOM DIMNING

Med hjälp av dimningsutrustning bekämpar DK-DOX® Fertiglösung < 0,3% (färdig lösning) mikroorganismer, virus, bakterier, alger och svamp även på svårtillgängliga ställen i slutna utrymmen. Så går det att avlägsna mögelsporer på ett hållbart sätt. DK-DOX® Fertiglösung < 0,3% (färdig lösning) används också för att effektivt bekämpa obehagliga lukter.

 • Med en koncentration på 1500 ppm av det verksamma ämnet

 • Spridning med hjälp av dimningsutrustning

 • För desinfektion av t.ex.
  – rum
  – stall
  – fordon
  – containrar
  – järnvägsvagnar
  – flygplanskabiner