DK-DOX® AWL 500

DK-DOX® AWL 500

DK-DOX® AWL 500

DESINFEKTION AV SPILLVATTEN

DK-DOX® 1-Komponenten-System (1-komponentsystemet) har kontrollerats enligt DIN EN 13623:2010 och har bedömts ha baktericid effekt mot Legionella pneumophila. På grund av produktens ospecifika verkningsmekanism är det inte möjligt för mikroorganismer att anpassa sig.
Produktens höga koncentration gör det möjligt att med små doseringsmängder framställa klordioxid i tillräcklig mängd direkt i det vatten som ska behandlas.

Lämplig för användning i pH-området mellan 5 och 9 inom bland annat följande användningsområden:

 • Dödande av mikroorganismer

 • Borttagning av lukt

 • CSB/TOC/BSB-minskning

 • Avlägsnande av avföringsämnen

 • Avsvavling

 • Ökning av redoxpotentialen

 • Avgiftning (genom oxidation och hydrolys av t.ex. cyanider i ammoniumföreningar och
  koldioxid; nitrit omvandlas till nitrat, sulfid t.ex. i svavelväte oxideras till sulfat)

DESINFEKTION AV SPILLVATTEN

DK-DOX® 1 Komponenten-System (1-komponentsystemet) har kontrollerats enligt DIN EN 13623:2010 och har bedömts ha baktericid effekt mot Legionella pneumophila. På grund av produktens ospecifika verkningsmekanism är det inte möjligt för mikroorganismer att anpassa sig.
Produktens höga koncentration gör det möjligt att med små doseringsmängder framställa klordioxid i tillräcklig mängd direkt i det vatten som ska behandlas.

Lämplig för användning i pH-området mellan 5 och 9 inom bland annat följande användningsområden:

 • Dödande av mikroorganismer

 • Borttagning av lukt

 • CSB/TOC/BSB-minskning

 • Avlägsnande av avföringsämnen

 • Avsvavling

 • Ökning av redoxpotentialen

 • Avgiftning (genom oxidation och hydrolys av t.ex. cyanider i ammoniumföreningar och
  koldioxid; nitrit omvandlas till nitrat, sulfid t.ex. i svavelväte oxideras till sulfat)

DESINFEKTION AV SPILLVATTEN

Produktens höga koncentration gör det möjligt att med små doseringsmängder framställa klordioxid i tillräcklig mängd direkt i det vatten som ska behandlas.
DK-DOX® AWL 500 har kontrollerats enligt DIN EN 13623:2010 och har bedömts ha baktericid effekt mot Legionella pneumophila.
På grund av produktens ospecifika verkningsmekanism är det inte möjligt för mikroorganismer att anpassa sig.

Lämplig för användning i pH-området mellan 5 och 9 inom bland annat följande användningsområden:

 • Dödande av mikroorganismer

 • Borttagning av lukt

 • CSB/TOC/BSB-minskning

 • Avlägsnande av avföringsämnen

 • Avsvavling

 • Ökning av redoxpotentialen

 • Avgiftning (genom oxidation och hydrolys av t.ex. cyanider i ammoniumföreningar och
  koldioxid; nitrit omvandlas till nitrat, sulfid t.ex. i svavelväte oxideras till sulfat)