DK-DOX® AWL 500

DK-DOX® AWL 500

DK-DOX® AWL 500

DESINFEKTION AV SPILLVATTEN

Produktens höga koncentration gör det möjligt att med små doseringsmängder framställa klordioxid i tillräcklig mängd direkt i det vatten som ska behandlas.
DK-DOX® AWL 500 har kontrollerats enligt DIN EN 13623:2010 och har bedömts ha baktericid effekt mot Legionella pneumophila.
På grund av produktens ospecifika verkningsmekanism är det inte möjligt för mikroorganismer att anpassa sig.

Lämplig för användning i pH-området mellan 5 och 9 inom bland annat följande användningsområden:

 • Dödande av mikroorganismer

 • Borttagning av lukt

 • CSB/TOC/BSB-minskning

 • Avlägsnande av avföringsämnen

 • Avsvavling

 • Ökning av redoxpotentialen

 • Avgiftning (genom oxidation och hydrolys av t.ex. cyanider i ammoniumföreningar och
  koldioxid; nitrit omvandlas till nitrat, sulfid t.ex. i svavelväte oxideras till sulfat)

DESINFEKTION AV SPILLVATTEN

Produktens höga koncentration gör det möjligt att med små doseringsmängder framställa klordioxid i tillräcklig mängd direkt i det vatten som ska behandlas.
DK-DOX® AWL 500 har kontrollerats enligt DIN EN 13623:2010 och har bedömts ha baktericid effekt mot Legionella pneumophila.
På grund av produktens ospecifika verkningsmekanism är det inte möjligt för mikroorganismer att anpassa sig.

Lämplig för användning i pH-området mellan 5 och 9 inom bland annat följande användningsområden:

 • Dödande av mikroorganismer

 • Borttagning av lukt

 • CSB/TOC/BSB-minskning

 • Avlägsnande av avföringsämnen

 • Avsvavling

 • Ökning av redoxpotentialen

 • Avgiftning (genom oxidation och hydrolys av t.ex. cyanider i ammoniumföreningar och
  koldioxid; nitrit omvandlas till nitrat, sulfid t.ex. i svavelväte oxideras till sulfat)

DESINFEKTION AV SPILLVATTEN

Produktens höga koncentration gör det möjligt att med små doseringsmängder framställa klordioxid i tillräcklig mängd direkt i det vatten som ska behandlas.
DK-DOX® AWL 500 har kontrollerats enligt DIN EN 13623:2010 och har bedömts ha baktericid effekt mot Legionella pneumophila.
På grund av produktens ospecifika verkningsmekanism är det inte möjligt för mikroorganismer att anpassa sig.

Lämplig för användning i pH-området mellan 5 och 9 inom bland annat följande användningsområden:

 • Dödande av mikroorganismer

 • Borttagning av lukt

 • CSB/TOC/BSB-minskning

 • Avlägsnande av avföringsämnen

 • Avsvavling

 • Ökning av redoxpotentialen

 • Avgiftning (genom oxidation och hydrolys av t.ex. cyanider i ammoniumföreningar och
  koldioxid; nitrit omvandlas till nitrat, sulfid t.ex. i svavelväte oxideras till sulfat)