DRICKSVATTEN

DRICKSVATTEN

DRICKSVATTEN

DESINFEKTION AV DRICKSVATTEN

Dricksvatten, lagringstankar och rörledningssystem kan innehålla patogena mikroorganismer.

Under ogynnsamma förhållanden kan farliga mikroorganismer, som till exempel legionella, föröka sig där och utgöra en potentiell risk. Särskilt om det byggs upp en biofilm i vattendistributionssystem ökar risken för det här problemet betydligt. Med DK-DOX® 2-Komponenten-System (2-Komponentsystem) finns klordioxid till förfogande för desinfektion av dricksvatten och borttagning av biofilm i vattendistributionssystem.

 • Desinfektion av dricksvatten enligt den tyska förordningen om dricksvatten, DVGW blad W224 och Ö-NORM 5879-3 samt Codexkapitel B1 om dricksvatten

 • Desinfektion av dricksvatteninstallationer

 • Sanering av rörledningssystem vid legionella

 • Borttagning av biofilm i vattendistributionssystem

DESINFEKTION AV DRICKSVATTEN

Dricksvatten, lagringstankar och rörledningssystem kan innehålla patogena mikroorganismer.

Under ogynnsamma förhållanden kan farliga mikroorganismer, som till exempel legionella, föröka sig där och utgöra en potentiell risk. Särskilt om det byggs upp en biofilm i vattendistributionssystem ökar risken för det här problemet betydligt. Med DK-DOX® 2-Komponenten-System (2-Komponentsystem) finns klordioxid till förfogande för desinfektion av dricksvatten och borttagning av biofilm i vattendistributionssystem.

 • Desinfektion av dricksvatten enligt den tyska förordningen om dricksvatten, DVGW blad W224 och Ö-NORM 5879-3 samt Codexkapitel B1 om dricksvatten

 • Desinfektion av dricksvatteninstallationer

 • Sanering av rörledningssystem vid legionella

 • Borttagning av biofilm i vattendistributionssystem

DESINFEKTION AV DRICKSVATTEN

Dricksvatten, lagringstankar och rörledningssystem kan innehålla patogena mikroorganismer.

Under ogynnsamma förhållanden kan farliga mikroorganismer, som till exempel legionella, föröka sig där och utgöra en potentiell risk. Särskilt om det byggs upp en biofilm i vattendistributionssystem ökar risken för det här problemet betydligt. Med DK-DOX® 2-Komponenten-System (2-Komponentsystem) finns klordioxid till förfogande för desinfektion av dricksvatten och borttagning av biofilm i vattendistributionssystem.

 • Desinfektion av dricksvatten enligt den tyska förordningen om dricksvatten, DVGW blad W224 och Ö-NORM 5879-3 samt Codexkapitel B1 om dricksvatten

 • Desinfektion av dricksvatteninstallationer

 • Sanering av rörledningssystem vid legionella

 • Borttagning av biofilm i vattendistributionssystem