MAT & DRYCK

MAT & DRYCK

MAT & DRYCK

SÄKER DESINFEKTION MED MINIMAL KORROSION
I HELA PROCESSEN

Klordioxid har sedan många decennier varit välkänt som effektivt desinfektionsmedel inom bryggeri- och dryckesindustrin. Men inte förrän Dr. Küke GmbH lyckades utveckla materialvänlig klordioxid med hjälp av peroxodisulfat-klorit-metoden, blev det möjligt att glömma de negativa egenskaperna hos klordioxid som framställs på vanligt sätt.

DK-DOX®-klordioxid används allt oftare på grund av sina talrika positiva egenskaper och är rätt val om man vill ha en fullständig desinfektion längs hela processkedjan.

 • Motsvarar den tyska förordningen om dricksvatten och Ö-NORM 5879-3

 • Dödar pediokocker, mjölksyrabakterier och jästsvampar

 • Materialvänlig

 • Klorfri

 • Hög stabilitet

 • Lämplig för desinfektion av membran

 • Kloratfattig/klorathalten ligger långt under gränsvärdet enligt listan i § 11 i den tyska förordningen om dricksvatten

 • Ofarlig ur arbetsmiljösynpunkt, eftersom ingen saltsyra används och det inte finns någon explosionsrisk

 • Säker desinfektion för
  – tvätt av flaskor och tunnor
  – bandtransportörer, pastöriserings- och tappningsutrustning
  – CIP-processer
  – tankar och utskänkningsutrustning
  – tryckluftsledningar

SÄKER DESINFEKTION MED MINIMAL KORROSION
I HELA PROCESSEN

Klordioxid har sedan många decennier varit välkänt som effektivt desinfektionsmedel inom bryggeri- och dryckesindustrin. Men inte förrän Dr. Küke GmbH lyckades utveckla materialvänlig klordioxid med hjälp av peroxodisulfat-klorit-metoden, blev det möjligt att glömma de negativa egenskaperna hos klordioxid som framställs på vanligt sätt.

DK-DOX®-klordioxid används allt oftare på grund av sina talrika positiva egenskaper och är rätt val om man vill ha en fullständig desinfektion längs hela processkedjan.

 • Motsvarar den tyska förordningen om dricksvatten och Ö-NORM 5879-3

 • Dödar pediokocker, mjölksyrabakterier och jästsvampar

 • Materialvänlig

 • Klorfri

 • Hög stabilitet

 • Lämplig för desinfektion av membran

 • Kloratfattig/klorathalten ligger långt under gränsvärdet enligt listan i § 11 i den tyska förordningen om dricksvatten

 • Ofarlig ur arbetsmiljösynpunkt, eftersom ingen saltsyra används och det inte finns någon explosionsrisk

 • Säker desinfektion för
  – tvätt av flaskor och tunnor
  – bandtransportörer, pastöriserings- och tappningsutrustning
  – CIP-processer
  – tankar och utskänkningsutrustning
  – tryckluftsledningar

SÄKER DESINFEKTION MED MINIMAL KORROSION
I HELA PROCESSEN

Klordioxid har sedan många decennier varit välkänt som effektivt desinfektionsmedel inom bryggeri- och dryckesindustrin. Men inte förrän Dr. Küke GmbH lyckades utveckla materialvänlig klordioxid med hjälp av peroxodisulfat-klorit-metoden, blev det möjligt att glömma de negativa egenskaperna hos klordioxid som framställs på vanligt sätt.

DK-DOX®-klordioxid används allt oftare på grund av sina talrika positiva egenskaper och är rätt val om man vill ha en fullständig desinfektion längs hela processkedjan.

 • Motsvarar den tyska förordningen om dricksvatten och Ö-NORM 5879-3

 • Dödar pediokocker, mjölksyrabakterier och jästsvampar

 • Materialvänlig

 • Klorfri

 • Hög stabilitet

 • Lämplig för desinfektion av membran

 • Kloratfattig/klorathalten ligger långt under gränsvärdet enligt listan i § 11 i den tyska förordningen om dricksvatten

 • Ofarlig ur arbetsmiljösynpunkt, eftersom ingen saltsyra används och det inte finns någon explosionsrisk

 • Säker desinfektion för
  – tvätt av flaskor och tunnor
  – bandtransportörer, pastöriserings- och tappningsutrustning
  – CIP-processer
  – tankar och utskänkningsutrustning
  – tryckluftsledningar