DK-DOX® AGRAR

DK-DOX® AGRAR

DK-DOX® AGRAR

DESINFEKTION AV DRICKSVATTEN FÖR DJUR OCH FODERHÄCKAR FÖR FLYTANDE FODER

Med DK-DOX® AGRAR bekämpar du inte bara farliga mikroorganismer i dricksvattnet på ett säkert sätt, utan du avlägsnar också den skadliga biofilmen i alla ledningssystem som transporterar dricksvatten. Desinfektionen av dricksvatten med DK-DOX® AGRAR leder inte till någon anrikning av själva produkten DK-DOX® AGRAR eller av produkter från sidoreaktioner i livsmedel av animaliskt ursprung.

 • Desinfektion av dricksvatten för djur

 • Tillfällig desinfektion (hög användningskoncentration) av vattendistributionsinstallationer

 • Desinfektion av luft

 • Desinfektion av väggar och golv genom sprejning

 • Desinfektion av foderhäckar för flytande foder

 • Desinfektion av rör och vattendistributionsinstallationer enligt DVGW blad W291

DESINFEKTION AV DRICKSVATTEN FÖR DJUR OCH FODERHÄCKAR FÖR FLYTANDE FODER

Med DK-DOX® AGRAR bekämpar du inte bara farliga mikroorganismer i dricksvattnet på ett säkert sätt, utan du avlägsnar också den skadliga biofilmen i alla ledningssystem som transporterar dricksvatten. Desinfektionen av dricksvatten med DK-DOX® AGRAR leder inte till någon anrikning av själva produkten DK-DOX® AGRAR eller av produkter från sidoreaktioner i livsmedel av animaliskt ursprung.

 • Desinfektion av dricksvatten för djur

 • Tillfällig desinfektion (hög användningskoncentration) av vattendistributionsinstallationer

 • Desinfektion av luft

 • Desinfektion av väggar och golv genom sprejning

 • Desinfektion av foderhäckar för flytande foder

 • Desinfektion av rör och vattendistributionsinstallationer enligt DVGW blad W291

DESINFEKTION AV DRICKSVATTEN FÖR DJUR OCH FODERHÄCKAR FÖR FLYTANDE FODER

Med DK-DOX® AGRAR bekämpar du inte bara farliga mikroorganismer i dricksvattnet på ett säkert sätt, utan du avlägsnar också den skadliga biofilmen i alla ledningssystem som transporterar dricksvatten. Desinfektionen av dricksvatten med DK-DOX® AGRAR leder inte till någon anrikning av själva produkten DK-DOX® AGRAR eller av produkter från sidoreaktioner i livsmedel av animaliskt ursprung.

 • Desinfektion av dricksvatten för djur

 • Tillfällig desinfektion (hög användningskoncentration) av vattendistributionsinstallationer

 • Desinfektion av luft

 • Desinfektion av väggar och golv genom sprejning

 • Desinfektion av foderhäckar för flytande foder

 • Desinfektion av rör och vattendistributionsinstallationer enligt DVGW blad W291