JORDBRUKSSEKTORN

JORDBRUKSSEKTORN

JORDBRUKSSEKTORN

DESINFEKTION AV DRICKSVATTEN FÖR DJUR OCH FODERHÄCKAR FÖR FLYTANDE FODER

Med DK-DOX® 2-Komponenten-System (2-Komponentsystem) bekämpar du inte bara farliga mikroorganismer i dricksvattnet på ett säkert sätt, utan du avlägsnar också den skadliga biofilmen i alla ledningssystem som transporterar dricksvatten. Desinfektionen av dricksvatten med DK-DOX® klordioxid leder inte till någon anrikning av själva produkten klordioxid eller av produkter från sidoreaktioner i livsmedel av animaliskt ursprung.

 • Desinfektion av dricksvatten för djur

 • Tillfällig desinfektion (hög användningskoncentration) av vattendistributionsinstallationer

 • Desinfektion av luft

 • Desinfektion av väggar och golv genom sprejning

 • Desinfektion av foderhäckar för flytande foder

 • Desinfektion av rör och vattendistributionsinstallationer enligt DVGW blad W291

DESINFEKTION AV DRICKSVATTEN FÖR DJUR OCH FODERHÄCKAR FÖR FLYTANDE FODER

Med DK-DOX® 2-Komponenten-System (2-Komponentsystem) bekämpar du inte bara farliga mikroorganismer i dricksvattnet på ett säkert sätt, utan du avlägsnar också den skadliga biofilmen i alla ledningssystem som transporterar dricksvatten. Desinfektionen av dricksvatten med DK-DOX® klordioxid leder inte till någon anrikning av själva produkten klordioxid eller av produkter från sidoreaktioner i livsmedel av animaliskt ursprung.

 • Desinfektion av dricksvatten för djur

 • Tillfällig desinfektion (hög användningskoncentration) av vattendistributionsinstallationer

 • Desinfektion av luft

 • Desinfektion av väggar och golv genom sprejning

 • Desinfektion av foderhäckar för flytande foder

 • Desinfektion av rör och vattendistributionsinstallationer enligt DVGW blad W291

DESINFEKTION AV DRICKSVATTEN FÖR DJUR OCH FODERHÄCKAR FÖR FLYTANDE FODER

Med DK-DOX® 2-Komponenten-System (2-Komponentsystem) bekämpar du inte bara farliga mikroorganismer i dricksvattnet på ett säkert sätt, utan du avlägsnar också den skadliga biofilmen i alla ledningssystem som transporterar dricksvatten. Desinfektionen av dricksvatten med DK-DOX® klordioxid leder inte till någon anrikning av själva produkten klordioxid eller av produkter från sidoreaktioner i livsmedel av animaliskt ursprung.

 • Desinfektion av dricksvatten för djur

 • Tillfällig desinfektion (hög användningskoncentration) av vattendistributionsinstallationer

 • Desinfektion av luft

 • Desinfektion av väggar och golv genom sprejning

 • Desinfektion av foderhäckar för flytande foder

 • Desinfektion av rör och vattendistributionsinstallationer enligt DVGW blad W291